Thông tin liên hệ

Thường Trực
Ban Tổ Chức
 

Ông Trần Hùng

Phó Trưởng Ban Tổ Chức

Tel : 0912 066 611

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài Trợ
&
Truyền Thông

Ông Nguyễn Thái Hà

Tổng Điều Hành
Trưởng Tiểu Ban tài Trợ

Tel : 0913 212 872

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối Ngoại
&
Hotline

 

Ông Nguyễn Văn Nhân

Trưởng Tiểu Ban Đối Ngoại

Tel : 0913 217 045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chăm sóc khách hàng
&
Đại biểu

Bà Lê Thị Lan Anh

Giám đốc Quan hệ khách hàng

Tel : 0913385455

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đăng Ký và Đại Biểu

 

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng Ban Thường trực

Tel : 0915 222 666

           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều Phối Diễn Giả

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Phó Ban Đối Ngoại

Tel :  0904 389 483

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hậu cần

 

Bà Nguyễn Cẩm Nang

Giám đốc bộ phận hậu cần

Tel: 0936 388 735

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài Chính

 

Ông Lê Như Hải

CFO

Tel: 097 205 8555

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Báo Chí

Bà Đặng Hoàng Liên

Giám đốc Truyền thông

Tel: 09 123 97997

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều Hành

Ông Đặng Lê Minh Trí

Giám đốc Chiến lược

        Tel : 0909 555 965

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Đại diện BTC
Khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Thanh Đảo

Tổng Thư ký HAA

Tel : +84 989 044 590

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

NHÀ TỔ CHỨC :


Liên hệ : 94F Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 3562 5888

Fax: +84 4 3562 5999

Đầu Trang